Vítejte na stránkách SDH Obděnice.

Sbor dobrovolných hasičů Obděnice byl založen 27. prosince 1887.

Sbor od svého založení byl neustále doplňován novými a mladými členy. Za účasti veškerých oslav v obci a okolí pořádal plesy, taneční zábavy, sekerová cvičení a zúčastňoval se župních sjezdů, námětových a okrskových soutěží. Zasahoval při požárech v obci a okolí.Od roku 1900 bylo v obci 16 požárů. Mnoho bylo včasným zásahem zachráněno. Vše, co bylo dosaženo ve sboru a v obci nebylo vždy lehké, vyžádalo to mnoho obětavé práce členů sboru, ale i dalších občanů obce. Na ty, kteří tuto práci dělali v minulosti, v úctou vzpomínáme, všem současným členům patří poděkování za jejich práci.

V roce 2007 bylo založeno i družstvo žen, k příležitosti 120 výročí založení hasičského sboru.


Kalendar


Přesný čas na web

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.